Denkrichtingen en deelgebieden, wat moet ik me daarbij voorstellen?

27-05-2024

We presenteren drie denkrichtingen voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied rondom het station Driebergen-Zeist. Van u horen we graag wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn voor de gebiedsvisie. Maar wat houden die denkrichtingen nou precies in?

Er zijn drie denkrichtingen geformuleerd. Deze drie denkrichtingen zijn een soort scenario’s voor het gebied en zijn bedoeld om het volledige spectrum van mogelijkheden te verkennen en de dialoog te stimuleren. Bij de ontwikkeling van het gebied rondom station Driebergen-Zeist gaat het dus niet om het kiezen tussen deze drie denkrichtingen. Dit artikel biedt puur achtergrondinformatie over de diverse visies. Hieronder beschrijven we elke denkrichting.

Denkrichting 1: Een nieuwe as

Deze denkrichting verkent een verborgen kern te midden van het groen, met de focus op ontwikkeling aan de noordzijde van het station. Hier wordt een nieuwe, levendige as met een dorps karakter gecreëerd die zowel de functionaliteit als de esthetiek van de omgeving versterkt.

Denkrichting 2: Centraal cluster rondom het station

In deze denkrichting wordt een compacte kern verkend, dichtbij het station. Het idee is om een hoogwaardige kern te realiseren, waarbij een interessant contrast wordt gecreëerd tussen de hoge dichtheid van de bebouwing binnen de kern en het waardevolle natuurlandschap eromheen.

Denkrichting 3: Wonen in het park

Deze denkrichting richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe kern die aansluit bij de cultuurhistorische waarde van de Stichtse Lustwarande. Hier worden bebouwing en (recreatie)groen afgewisseld in een parkmodel, vergelijkbaar met de Reehorst, wat zorgt voor een harmonieuze integratie van wonen en natuur.

Elke denkrichting biedt unieke mogelijkheden en uitdagingen. Aan de hand van deze denkrichtingen nodigen we alle belanghebbenden uit om deel te nemen aan de discussie en hun mening te geven.

Op 24 april presenteerden wij verschillende plannen voor het gebied rond het station Driebergen-Zeist tijdens een infomarkt. Bezoekers konden hun mening geven over deze denkrichtingen per deelgebied. Alle reacties zijn per deelgebied samengevat in plus- en minpunten. Wij horen graag welke punten u het belangrijkst vindt voor de gebiedsvisie. Klik hier om deel te nemen aan de online peiling en hiermee uw stem te laten horen.

Afbeeldingen

 

Contact


contact@samenwerkenaandriebergen-zeist.nl of bel naar 14 030, en kies voor gemeente Zeist, op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur. En vraag naar de contactpersoon van dit project.


 

Over het project

Gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een gezamenlijk project van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist, met Provincie Utrecht als partner, en wordt begeleid door Posad Maxwan, Cocosmos, Stadkwadraat en De Wijde Blik.

Volg ons via

Icoon Facebook    Icoon Instagram     Icoon Mail 

 

 Logo Gemeente Utrechtse Heuvelrug           ​​​​​​ Logo Gemeente Zeist            ​​​​​​Logo Provincie Utrecht     

 
Cookie-instellingen