Gebiedsvisie

Het gebied rond het station Driebergen-Zeist is meer dan een plek waar u gebruik maakt van het OV. Deze plek heeft alles in zich om een nieuwe kern te worden. Met meer ruimte voor wonen, werken, sporten én groen. Wat vindt u belangrijk voor dit gebied? De wensen en ideeën voor de toekomst, leggen we vast in de Gebiedsvisie Driebergen-Zeist.

Wat is een gebiedsvisie?

De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist werken samen aan de Gebiedsvisie Driebergen-Zeist. Hierin staat straks hoe de nieuwe kern Driebergen-Zeist er in de toekomst uit zal gaan zien. Het is een soort blauwdruk waar staat welke ontwikkelingen we voor dit gebied voor ogen hebben. De gebiedsvisie vormt een leidraad voor toekomstige beslissingen en plannen. In de gebiedsvisie staan verschillende thema’s, zoals wonen, werken, recreëren, mobiliteit, natuur en ecologie. De gebiedsvisie beschrijft niet alleen de kansen, maar ook de effecten op de omgeving. We streven ernaar om de Gebiedsvisie Driebergen-Zeist na de zomer af te ronden. De gemeenteraden nemen in december 2024 een besluit over de visie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat ging hieraan vooraf?

We starten niet met een leeg vel papier. In 2023 hebben de twee gemeenteraden besloten over de inhoudelijke voorwaarden, zie hiervoor het Plan van Aanpak. Er zijn uitgangspunten vastgelegd. Zo moeten plannen voor wonen en werken worden gemaakt op een manier die past bij de natuur en het landschap. Er moet aandacht zijn voor het ontwikkelen van het OV-knooppunt, duurzame mobiliteit, het bouwen van een gemeenschap én met kwaliteit voor de toekomst. Hoe, waar en hoeveel is wat we met elkaar gaan onderzoeken.

 

Blijf op de hoogte

Mis niets en meld u aan voor de digitale nieuwsbrief en ontvang uitnodigingen en informatie over het proces. Dat kan dus ook wanneer u het proces alleen maar wilt volgen.

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

 

Contact


contact@samenwerkenaandriebergen-zeist.nl of bel naar 14 030, en kies voor gemeente Zeist, op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur. En vraag naar de contactpersoon van dit project.


 

Over het project

Gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een gezamenlijk project van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist, met Provincie Utrecht als partner, en wordt begeleid door Posad Maxwan, Cocosmos, Stadkwadraat en De Wijde Blik.

Volg ons via

Icoon Facebook    Icoon Instagram     Icoon Mail 

 

 Logo Gemeente Utrechtse Heuvelrug           ​​​​​​ Logo Gemeente Zeist            ​​​​​​Logo Provincie Utrecht     

 
Cookie-instellingen