Zet Driebergen-Zeist op de kaart

DOCUMENTEN

Hier plaatsen wij verslagen, presentaties en andere documenten van ons participatieproces.

Achtergrondinformatie 

Stakeholdergesprekken

 • Introductiegesprekken met o.a. semi-overheidsorganisaties (maart - mei 2024)
  De gemeenten hebben in de eerste helft van 2024, naast de straatgesprekken, gesproken met semi-overheidsorganisaties en andere specifieke belanghebbenden. Denk bijvoorbeeld aan organisaties als: woningbouwcorporaties, hockeyclub Phoenix, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Utrechts Landschap, ProRail en Stichting de Reehorst.

  Tijdens die gesprekken hebben de gemeenten het proces van de gebiedsvisie toegelicht. Ook zijn de partijen bevraagd op drie punten (niet gestructureerd), met hetzelfde idee als tijdens de straatgesprekken (niet gestructureerd): hoe wil uw organisatie betrokken zijn / blijven? Ziet u kansen in het gebied vanuit uw perspectief? Ziet u bedreigingen in het gebied vanuit uw perspectief? De inbreng hieruit is, net als de rest van de inbreng uit de participatie, gedeeld met het stedenbouwkundig bureau PosadMaxwan, en is meegenomen in het ontwerpproces.

 • Introductiesessie (groot) grondeigenaren, grondgebruikers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties (9 april 2024)
  Verslag volgt

 • Vervolggesprekken met (groot) grondeigenaren, grondgebruikers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties (april - mei 2024)
   

Maart 2024: Straatgesprekken

Op vrijdag 1 en zateradg 2 maart vonden er straatgesprekken plaats in Driebergen, Zeist en Odijk. Inwoners werden gevraagd naar de toekomst van het stationsgebied. Op deze manier werden onderzoekstehema's voor de Gebiedsvisie Driebergen-Zeist in kaart gebracht. 

Maart 2024: Online peiling 

Van maandag 25 maart 2024 tot en met maandag 8 april 2024 was het mogelijk om de online peiling over de inzichten van de straatgesprekken in te vullen. 

April 2024: Infomarkt

Op woensdag 24 april 2024 vond de infomarkt plaats om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over en betrekken bij mogelijke invullingen van het gebied rond het station Driebergen-Zeist, aan de hand van scenario’s en deelgebieden.

Mei 2024: Themasessie natuur en ecologie

Op 16 mei 2024 vond de themasessie 'natuur en ecologie' plaats. Deze sessie is georganiseerd voor natuur- en ecologieorganisaties. 

Mei 2024: Bewonersavond Odijkerweg

Op 23 mei 2024 vond de informatieavond voor bewoners van de Odijkerweg plaats. Om de denkrichtingen van de Gebiedsvisie Driebergen-Zeist nader toe te lichten en vragen van bewoners te beantwoorden. 

Overige documenten

 

 

Contact


contact@samenwerkenaandriebergen-zeist.nl of bel naar 14 030, en kies voor gemeente Zeist, op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur. En vraag naar de contactpersoon van dit project.


 

Over het project

Gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een gezamenlijk project van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist, met Provincie Utrecht als partner, en wordt begeleid door Posad Maxwan, Cocosmos, Stadkwadraat en De Wijde Blik.

Volg ons via

Icoon Facebook    Icoon Instagram     Icoon Mail 

 

 Logo Gemeente Utrechtse Heuvelrug           ​​​​​​ Logo Gemeente Zeist            ​​​​​​Logo Provincie Utrecht     

 
Cookie-instellingen