Met de jongerenraad aan het werk

19-04-2024

De jongerenraad ging op 10 april in gesprek met elkaar over de toekomst. Is een nieuwe kern met ruimte om te wonen, werken, sporten en leuke dingen doen denkbaar? En hoe dan?

Voor de Gebiedsvisie Driebergen-Zeist is het belangrijk om te achterhalen wat gebruikers en bewoners van het gebied belangrijk vinden. Nog belangrijker is het om de stem van jongeren hierover te horen, want zij zijn de generatie die hier misschien wel zelf gaan wonen of werken. Daarom kwam de jongerenraad op 10 april samen.

Met elkaar gingen ze aan de slag om een eigen schetsontwerp te maken. Ze dachten na over wat ze zouden behouden van de huidige situatie ten opzichte van toekomstwensen. Bijvoorbeeld welke wegen blijven liggen, welke gebouwen staan er nog en waar bouw je iets nieuws? Veel van hen waren van mening dat je niet zomaar de bestaande bouwstenen moet vervangen. Denk bijvoorbeeld aan het behouden van bestaande bossen en bomen, hockeyvelden en bestaande wegen.

Er was ruimte voor discussie en reflectie, waarbij de jongeren worstelden met de uitdagingen van behoud versus vernieuwing en de noodzaak om buiten de gebaande paden te denken. Uiteindelijk heeft de jongerenraad een aantal cruciale inzichten geboden voor de Gebiedsvisie Driebergen-Zeist. Hun adviezen omvatten onder andere het prioriteren van woningen voor jongere doelgroepen in een levendig centrum, het belang van goed bereikbare sportvoorzieningen, en het behoud en toevoegen van groen om buiten recreëren te stimuleren. De jongerenraad heeft absoluut belangrijke input geleverd voor verdere ontwikkeling van de Gebiedsvisie.

Het proces gaat nu verder door verschillende scenario’s van de gebiedsvisie voor te leggen aan de inwoners van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist tijdens de infomarkt op 24 april. De jongerenraad zal worden geïnformeerd over welke elementen en aandachtspunten uit hun advies zijn opgenomen en welke niet in het vervolgtraject.

Afbeeldingen

 

Contact


contact@samenwerkenaandriebergen-zeist.nl of bel naar 14 030, en kies voor gemeente Zeist, op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur. En vraag naar de contactpersoon van dit project.


 

Over het project

Gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een gezamenlijk project van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist, met Provincie Utrecht als partner, en wordt begeleid door Posad Maxwan, Cocosmos, Stadkwadraat en De Wijde Blik.

Volg ons via

Icoon Facebook    Icoon Instagram     Icoon Mail 

 

 Logo Gemeente Utrechtse Heuvelrug           ​​​​​​ Logo Gemeente Zeist            ​​​​​​Logo Provincie Utrecht     

 
Cookie-instellingen