Een gebiedsvisie, wat is dat?

14-02-2024

Hierin staat hoe de nieuwe kern Driebergen-Zeist er in de toekomst uit zal gaan zien. Een soort blauwdruk waar staat welke ontwikkelingen we voor dit gebied voor ogen hebben. Het is een leidraad voor toekomstige beslissingen en plannen.

Een gebiedsvisie is een strategisch document dat de langetermijnvisie en ambities voor de ontwikkeling van een bepaald gebied beschrijft en als leidraad wordt gebruikt bij toekomstige beslissingen. In dit geval gaat het om het stationsgebied Driebergen-Zeist.

De gebiedsvisie beschrijft hoe we het gebied in de toekomst voor ons zien en welke waarden en kwaliteiten er behouden of toegevoegd worden. De ruimtelijke structuur wordt beschreven, zoals welke functies dit gebied in de toekomst zal hebben (bv wonen, werken, recreatie etc.), maar ook groenvoorzieningen, infrastructuur. Het benoemt de karakteristieken en identiteit, zoals historische aspecten, cultureel erfgoed en landschappelijke kenmerken. Daarnaast worden duurzaamheidsprincipes en kwaliteitsstandaarden opgenomen. Tot slot wordt aangegeven hoe belanghebbenden en de gemeenschap zijn betrokken bij het ontwikkelingsproces.

De gebiedsvisie vormt de leidraad voor toekomstige meer gedetailleerde plannen, zoals bestemmingsplannen of ontwikkelplannen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

 

Contact


contact@samenwerkenaandriebergen-zeist.nl of bel naar 14 030, en kies voor gemeente Zeist, op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur. En vraag naar de contactpersoon van dit project.


 

Over het project

Gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een gezamenlijk project van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist, met Provincie Utrecht als partner, en wordt begeleid door Posad Maxwan, Cocosmos, Stadkwadraat en De Wijde Blik.

Volg ons via

Icoon Facebook    Icoon Instagram     Icoon Mail 

 

 Logo Gemeente Utrechtse Heuvelrug           ​​​​​​ Logo Gemeente Zeist            ​​​​​​Logo Provincie Utrecht     

 
Cookie-instellingen